Tarihi Mekanlar Kişisel Ansiklopedi Erol ŞAŞMAZ
  İSTANBUL İLİ ESERLERİ
  MİMAR SİNAN VE ESERLERİ
  İZMİR İLİ ESERLERİ
  ADIYAMAN İLİ ESERLERİ
  AFYON İLİ ESERLERİ
  AĞRI İLİ ESERLERİ
  AKSARAY İLİ ESERLERİ
  AMASYA İLİ ESERLERİ
  ANKARA İLİ ESERLERİ
  ANTALYA İLİ ESERLERİ
      Antalya Hanları
      Antalya Tarihi Yapıları
      Antalya Camileri
      Antalya Türbeleri
      Antalya Kiliseleri
      Antalya Hamamları
      Antalya Ören Yerleri
  AYDIN İLİ ESERLERİ
  BARTIN İLİ ESERLERİ
  BATMAN İLİ ESERLERİ
  BİLECİK İLİ ESERLERİ
  BURSA İLİ ESERLERİ
  ELAZIĞ İLİ ESERLERİ
  ERZİNCAN İLİ ESERLERİ
  ERZURUM İLİ ESERLERİ
  GAZİANTEP İLİ ESERLERİ
  HATAY İLİ ESERLERİ
  ISPARTA İLİ ESERLERİ
  KARABÜK İLİ ESERLERİ
  KARAMAN İLİ ESERLERİ
  KARS İLİ ESERLERİ
  KASTAMONU İLİ ESERLERİ
  KAYSERİ İLİ ESERLERİ
  KIRIKKALE İLİ ESERLERİ
  KOCAELİ İLİ ESERLERİ
  KONYA İLİ ESERLERİ
  KÜTAHYA İLİ ESERLERİ
  MALATYA İLİ ESERLERİ
  MANİSA İLİ ESERLERİ
  MARDİN İLİ ESERLERİ
  MERSİN İLİ ESERLERİ
  MUĞLA İLİ ESERLERİ
  NEVŞEHİR İLİ ESERLERİ
  ORDU İLİ ESERLERİ
  SAKARYA İLİ ESERLERİ
  SAMSUN İLİ ESERLERİ
  SİİRT İLİ ESERLERİ
  SİVAS İLİ ESERLERİ
  ŞANLIURFA İLİ ESERLERİ
  TOKAT İLİ ESERLERİ
  TRABZON İLİ ESERLERİ
  UŞAK İLİ ESERLERİ
  VAN İLİ ESERLERİ
  YOZGAT İLİ ESERLERİ
  SELÇUKLU HANLARI
  KIRŞEHİR İLİ ESERLERİ

Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
YİVLİ MİNARE CAMİ – ANTALYA MERKEZ

Kaleiçi’nde I. Alaaddin Keykubad dönemi yapılarından olan Yivli Minâre Camii, Antalya Mevlevîhânesi’nde olduğu gibi pişmiş tuğlalardan enine dikdörtgen planlı inşâ edilmiş bir Selçuklu camisidir. Anadolu çok kubbeli cami tipinin en eski örneği olan caminin duvarları moloz taş kârgir, kapı ve pencereler kesme taştır. Pencereler topuzlu demir parmaklıklıdır.

Caminin kesme taş söveli ve basık kemerli, doğu ve kuzeyde olmak üzere iki giriş kapısı mevcuttur. Üzeri kiremit kaplı altı küçük kubbe ve batı tarafı uzun bir tonozla örtülüdür.

Yivli Minâre Camii iç kısmında, on iki adet Roma veya Bizans başlıklı mermer veya kalker sütun ve sivri kemerler kubbeleri taşımaktadır. Kuzey giriş kapısının önündeki kubbede aydınlık feneri, kubbenin altında ise ısıtma soğutma sisteminin yer aldığı havuz bulunmaktadır.
Yivli Minare Camii hakkında Evliyâ Çelebi, Seyâhâtnâme adlı eserinde şu bilgileri vermektedir: “…andan sonra Câmi-‘i Kadîm Eski Câmi’ Sultan Alâaddinin’dir derler ammâ tekaddüm kenîse imiş kapusı üzre lisân-ı Yunanca Hz. Îsâ’dan mukaddem binâ olduğun işâret etmiştir. Ba’dehu yine mezbûr kapu üzre sâhib-i fethin câmi itidüğine târih budur…”

Güneydeki duvara, duvardan farklı açılı bir mihrabın ilâve edilmesi, yapı hakkında farklı tahminlere sebebiyet vermektedir. Tahminler; Bizans eserinin camiye tebdil edilmesi ve yanına bir minarenin ilâve edilmesi, önceleri Selçuklu Sarayı müştemilâtından olması, Selçuklular tarafından farklı amaçlarla inşâ edilip camiye tebdili, 1361 yılındaki işgali sonrası kiliseye çevrilen binanın 1373 yılında tekrar camiye tebdili vs. şeklindedir.
1361 yılında Kıbrıs Kralı I. Pierre de Lusignan tarafından ele geçirilen Antalya, 12 yıl sonra 1373 yılında Teke beyi Mübârizeddin Mehmed Bey tarafından geri alınmıştır. Kıbrıslılar tarafından kiliseye çevirilen Alaaddin Camii diye bilinen Yivli Minâre Camii fetihten hemen sonra tamir ettirilerek eski haline getirilir ve caminin batı giriş kapısı üzerine günümüzde de yerinde olan Arapça kitâbe yerleştirilir. 90x160 cm ebatlarında ve yedi satır Selçuklu Sülüsü istifli üslûpda mermere hakkedilmiş kitâbenin Türkçe anlamı şöyledir:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla, Allâhu Te’âlâ’nın fazlı ve lütuflarının tamamından sonra, Yüce ve noksan sıfatlardan münezzeh Allah’ın yüce hazzı (nasip etmesi) meydana gelince Antalya şehri fetholundu ve bu mübârek camiyi, Vehhâb ve Melik (olan Allah’ın) ihsânına şükür olarak, Büyük Emir, sâhillerin Sultânı, devletin ve dinin koruyucusu Yunus oğlu Mahmud oğlu Muhammed (Mehmet) –Allah onun mülkünü kalıcı kılsın- 774/1373 senesinde binâ etti ve yeniledi, mimarı Balabân et-Tavâşî.”

Caminin iç kısmında mihrabın üzerinde, mermer üzerine hakkedilmiş ve tek satır Selçuklu Sülüsü ile yazılı ve bir kısmı eksik olan kitâbede aşağıda Türkçe meâli verilen Âl-i İmrân sûresi 18. âyet-i kerîme yer almaktadır:
Meâli: “Allah adâleti kâim kılarak kendisinden başka ilah olmadığına şâhitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de (adâletle kâim olarak buna şahitlik ettiler).”

Rumların mubâdelesi ile boşalan ve 1923 yılında Antalya Müzesi olarak kullanılmaya başlanan Panaya Kilisesi’ndeki müze envanteri, 1932 yılında Yivli Minâre Camii’ne taşınmış ve 1972 yılına kadar Yivli Minâre Camii’nin içi ve bahçesi müze olarak kullanılmıştır.
Uzun yıllar ibâdete kapalı kalan ve maalesef farklı amaçlar için kullanılan Yivli Minâre Camii, yapılan restorasyon sonrası 2010 yılında tekrar ibâdete açılmıştır.

Kaynak: Gazete bir (Necmi ATİK)
Fotoğraflar: Erol Şaşmaz
YİVLİ MİNARE CAMİ – ANTALYA MERKEZ Fotoğraf Galerisi